Využite praktickú a celoročne aktuálnu pomôcku, ktorá reprezentuje Vašu firmu.
   

 

Predná strana je určená na reklamu Vašej firmy, služby, výrobku.
Zadnú stranu môžete využiť na kalendár príslušného roka, prípadne rôzne informácie:
   
- mapky    
- popis služieb    
- výrobkov
- zľavy...
 
Rozmer kalendárika:   9x6cm, alebo 8,6 x 5,4cm(bankomatová karta)
    Možný aj iný rozmer
Použitý papier:   300g natieraný lesklý
Farebnosť:    Predná strana plnofarebná, zadná strana čierno-biela
Povrchová úprava:   Farebná strana laminovaná, čierno-biela strana lakovaná
Knihárske spracovanie: 
  oblé rožky, alebo ostré rohy
Tlač:     Október, November, December 2008
Dodacie lehoty:
  2-3 týždne od schválenia grafických návrhov
     
     
    Cenník a vzorky